Dostawy realizowane są na podstawie indywidualnych uzgodnień z klientem.